Dostawy materiałów

Dostawa materiałów do firm

Realizujemy zamówienia na dostawę materiałów i komponentów wymaganych do utrzymania ruchu.

Dostarczamy m.in. pompy i zespoły pompowe, cylindry hydrauliczne, elementy uszczelnień (stałe i ruchome), systemy zaworowe (nisko i wysokociśnieniowe), wszelaki osprzęt związany ze smarowaniem i olejami (zbiorniki, korpusy przekładni, centralne układy smarowania), elementy filtrujące, elementy akumulacji energii i pielęgnacji temperaturowej. Zapraszamy do kontaktu!